Automatyka kotłowni

Zapewne wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zaawansowanych

możliwości jakie oferuje zwykłemu użytkownikowi współczesna automatyka kotłowa.

Wiele instalacji jest oddawanych do użytku w koniuracji podstawowej,  bez buforu ciepła,

zaworów mieszających lub sterowania pogodowego.

 

Bardzo często wystarczy niewielka inwestycja w naszą kotłownie, aby znacząco poprawić

komfort jej użytkowania poprzez możliwość jej zdalnego nadzoru bądź poprzez wydłużenie

stałopalności kotła. W każdym przypadku poza oszczędnością czasu, przynosi to również wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

 

Modernizacje opieramy o osprzęt sprawdzonych firm jak

– Hertz  –  www.herz.com.pl

– Afriso – www.afriso.pl

– Tech – www.techsterowniki.pl/